Cultura organizațională

Cultura organizațională este un sistem de ipoteze, valori și credințe comune, care guvernează modul în care oamenii se comportă în organizații. Aceste valori comune au o influență puternică asupra oamenilor din organizație și dictează modul în care se îmbracă, acționează sau își îndeplinesc rezultatele. În companiile mari, cultura organizațională se propagă cu ajutorul programelor de inducție, de training și prin interacţiunea cu colegii mai vechi care sunt deja formați. În companiile mici și mijlocii, aceste programe de inducție menite să ajute la integrarea nou-veniţilor în companie şi să îi îndrume spre setul de valori şi comportamente dorite şi încurajate în cadrul firmei sunt foarte rar întâlnite sau chiar deloc prezente. În majoritatea cazurilor, sunt lăsate la latitudinea celui nou-sosit, a șefului direct și a colegilor cu care interacționează pentru a-și îndeplini rezultatele și rolul. Această practică poate dăuna companiilor prin faptul că sunt lăsate la voia întâmplării, iar influenţe diverse pot duce la confuzie şi demotivare, la pierderea acelor clienţi obişnuiţi cu un mod de lucru pe care nu-l mai regăsesc.

Este foarte important ca antreprenorii și managerii să clarifice cultura organizațională pe care urmăresc să o creeze şi care sunt comportamentele și modurile de a produce rezultatele pe care și le doresc în companie. De multe ori, cultura se creează după felul de a fi al antreprenorilor, iar când organizația creşte iar oamenii nu mai sunt în contact direct cu fondatorii, aceasta se pierde, fiind modificată în funcție de influențatori locali. Iniţiativa şi susţinerea liderilor de organizaţii sunt definitorii pentru crearea şi implementarea culturii organizaţionale. Este mare nevoie ca atunci cand organizaţia creşte, liderul să creeze o formă scrisă a acestei culturi şi să facă un program de răspândire, cunoaştere şi respectare a normelor şi a regulilor. Fără implicarea serioasă şi directă a liderului, este imposibil să fie creată şi susţinută o cultură organizaţională coerentă şi sănătoasă pentru organizaţie.

Cultura organizațională generează modul în care oamenii interacționează, modul cum se raportează la situațiile și problemele care apar, cum sunt tratați clienții și furnizorii, cum sunt abordate oportunitățile și aşa mai departe. În situațiile nefericite, poate apărea o confuzie provocată de o multitudine de culturi și subculturi organizaționale diferite sau chiar divergente în funcție de departamente, filiale sau chiar în grupuri interdepartamentale – aşa-numitele bisericuțe. Acestea pot crea curente de opinie care să ducă la fricţiuni, situații care, în loc să rezolve, amplifică problemele, atrăgând pierderea de clienți și creșterea fluctuației de personal. În cazul în care cultura organizaţională este bine implementată, membrii organizaţiei vor simţi mândria şi încrederea că fac parte dintr-o echipă unită de valori comune, unde misiunea şi viziunea sunt împărtăşite. Această atmosferă cultivă motivaţia şi implicarea colegilor, echipa este sudată şi toţi contribuie cu elan şi plăcere la realizarea obiectivelor. Este mai greu să fie demotivaţi de problemele care apar şi este aproape imposibil să fie recrutaţi de companii concurente. 

Pentru a crea o cultură organizațională sănătoasă și reprezentativă pentru companie, este important să se identifice valorile care constituie fundația organizației şi ghidează misiunea și viziunea conducerii, precum și a oamenilor-cheie din firmă. Odată stabilite acestea, este necesar să fie trăite în toate acțiunile pe care le întreprind membrii organizației, să fie simțite de către angajați, clienți și furnizori. Ele nu sunt sloganuri sau campanii de marketing, ci însuşi motorul tuturor deciziilor și acţiunilor în care este implicată firma.

Pe baza acestora se creează atât politicile de angajare, de inducție și training, cât și modul în care sunt tratați clienții și furnizorii. Este important să verificăm, cu ocazia evaluărilor periodice, dacă aceste comportamente se regăsesc în companie, să fie apreciați cei care le trăiesc și sancționați cei care le încalcă. În cele mai multe cazuri este necesară impunerea comportamentelor definite ca benefice pentru organizaţie prin Regulament de Ordine Interioară şi prin bonusuri şi malusuri. De exemplu, anumite proceduri de logistică, producţie şi chiar de vânzări trebuie impuse pentru a fi respectate şi pentru a produce efectul dorit pentru companie.  

În decursul timpului vor apărea în mod inevitabil anumite subculturi organizaționale sau curente de opinie diferite. Dar dacă există o cultură organizațională solidă și bine comunicată, este mult mai ușor să se rezolve sau să se elimine ceea ce nu servește acesteia și implicit companiei.

Cultura organizațională poate genera comportamente sănătoase orientate către acțiune, rezultate, abordarea rapidă a oportunităților, colaborarea pentru binele comun și pentru urmărirea de rezultate pentru cei implicaţi.  În caz contrar, poate conduce la reacții lente, tergiversări, analize îndelungate și studii care nu generează acțiuni, ci doar scuze și explicații, care în final aduc organizația în impas.

În final aş vrea să evidenţiez faptul că, din păcate, firmele românești pun foarte puțin accent pe valori, misiune și viziune. Le consideră neimportante, fapt care predispune organizaţiile la lipsa unei culturi şi care generează foarte des subgrupuri și grupuri de opinie divergente. Lansez o invitație către antreprenori și manageri să aloce timp și energie pentru crearea fundației organizaționale, pentru crearea culturii organizaționale, care va ajuta foarte mult în luarea de decizii descentralizate, în a avea companii vii, care se mișcă în direcția dorită de proprietari și atunci când ei nu sunt prezenți!